Welk relatiepatroon of welke relatiepatronen zorgen er voor dat jij geen gelukkige en gezonde relaties hebt? Zoek een therapeut die aansluit bij jouw thematiek…

gezonde-relaties-over-ons-kop
gezonde-relaties-liefdesverdriet
gezonde-relaties-eenzaamheid
gezonde-relaties-verlatingsangst
gezonde relaties bindingsangst
gezonde-relaties-therapieen

Relatieverslaving of liefdesverslaving

Relatieverslaving is het vastzitten in een liefdesrelatie, waarvan je rationeel weet dat deze ongelijkwaardig en ongezond voor je is, maar waarvan je emotioneel niet los kunt komen, omdat je wilt blijven geloven in de romantische illusie en hoopt dat de ander wel zal veranderen als jij maar beter je best doet.

Codependentie

Co-dependentie wordt ervaren als een trance waarin je automatisch je eigen gevoelens en behoeftes aan de kant zet voor de gevoelens en behoeftes van een ander.

Verlatingsangst

Verlatingsangst en bindingsangst hebben beide te maken met een onveilige hechtingsstijl. Je bent er niet aan gewend en kunt er niet op vertrouwen dat je emotioneel krijgt wat je nodig hebt en dat gemis doet pijn. Of je nu meer last hebt van verlatingsangst of juist van bindingsangst heeft alles te maken met de strategie die je onbewust verkozen hebt om de pijn niet te hoeven voelen. Afhankelijk van de manier waarop je aan belangrijke hechtingsfiguren gehecht bent, heb je een of soms meer strategieën ontwikkeld.

Bindingsangst

Verlatingsangst en bindingsangst hebben beide te maken met een onveilige hechtingsstijl. Je bent er niet aan gewend en kunt er niet op vertrouwen dat je emotioneel krijgt wat je nodig hebt en dat gemis doet pijn. Of je nu meer last hebt van verlatingsangst of juist van bindingsangst heeft alles te maken met de strategie die je onbewust verkozen hebt om de pijn niet te hoeven voelen. Afhankelijk van de manier waarop je aan belangrijke hechtingsfiguren gehecht bent, heb je een of soms meer strategieën ontwikkeld.

Heb je last van bindingsangst (angstig vermijdende hechtingsstijl) dan heb je jezelf aangeleerd om de te pijn te vermijden door jezelf terug te trekken en niet te veel van de ander te verwachten. Je gaat geen of nauwelijks relaties aan en als je het doet, houd je de ander het liefst op afstand.

Relatie met narcistische partner

Mensen die een relatie hebben met een narcistische partner zijn vaak zo bewerkt door hun partner dat ze kenmerken hebben van het Stockholm syndroom. Stel je maar eens voor dat je gegijzeld bent. Na verloop van tijd ben je de wanhoop zo nabij dat je gaat geloven dat jouw gijzelnemer de enige juiste gedachten heeft. Jij gaat vervolgens die gedachten helemaal overnemen en je eigen maken. Je aanvankelijke vijand blijkt nu je redder te zijn geworden. Je verliest jezelf daardoor helemaal en je relatie wordt een verslaving.

Relatie met verslaafde partner

Als je een relatie hebt met een verslaafde partner heb je automatisch ook een relatie met de verslaving van je partner. Het is vaak pijnlijk om te zien hoe de verslaving er voor zorgt dat iemand van wie je houdt verandert en vaak de verslaving belangrijker lijkt te vinden dan jou. Jij gaat je partner misschien helpen omdat je hoopt dat de situatie daardoor verbetert, maar het tegendeel is het geval. Je moet je aanpassen om de relatie in stand te houden, je eigen behoeftes en emoties aan de kant zetten, die er dan op een ander moment vervormd uitkomen waardoor je soms niet begrijpt waar die heftige reactie vandaan komt. Jezelf moeten aanpassen ten koste van de ander heet codependentie.

Relatie met onbereikbare partner

Heb je een relatie met iemand die (emotioneel) onbereikbaar is? Of val je vaak op partners die al een relatie met iemand anders hebben, die ver weg wonen of weinig tijd voor jou en de relatie willen maken? Die wel een sexuele relatie met je willen maar niet een volledige relatie met commitment? Misschien lijkt het er op dat je wel een volledige relatie met iemand hebt, omdat je getrouwd bent of samenwoont, maar iedere keer als jij iets emotioneels wilt bespreken of delen, geeft hij niet thuis. Ruzies worden niet uitgesproken en je moet maar raden hoe de ander zich voelt of hoe hij of zij in de relatie staat. In feite heb je in geen van deze gevallen een gelijkwaardige, gezonde relatie.

Relatie met agressieve partner

Heb je een relatie met een agressieve partner? Is hij verbaal gewelddadig of ook fysiek? Misschien is het een geheim voor de buitenwereld en ervaar je veel schaamte hierover? Misschien denk je dat je het allemaal aan kunt omdat je ziet dat je partner aan de andere kant ook heel lief en gevoelig kan zijn. Heb je wellicht in je jeugd ook iets vergelijkbaars meegemaakt? Vaak voelt het dan “vertrouwd” en maak je jezelf wijs dat dit normaal is en dat je dit best handelen kan. Toch moet jij waarschijnlijk op je tenen lopen en je aanpassen om hem niet agressief te laten worden. Dit gaat ten koste van jouw gevoelens en behoeftes. We noemen dit codependentie.

Je partner delen met een ander

Je partner delen met een ander, waarom doe je dat? Doet het je geen pijn? Of houd je dat jezelf voor? Of geeft het je de vrijheid om ook je eigen gang te gaan? Waarom is er een andere partner nodig? Is de verbinding met de eerste partner niet bevredigend genoeg? Is het te beangstigend om een volledige relatie met een persoon aan te gaan? Heeft dit met je hechtingsstijl te maken?

Als je je partner deelt met een ander is het belangrijk om te ervaren of je hiermee over je eigen grenzen laat gaan. Wat is jouw grens? Kan je die nog voelen? Of voelt het werkelijk OK en ligt jouw grens elders? Jij bent de enige die jouw grenzen kan voelen en bewaken. Als je niet goed geleerd hebt je grenzen te voelen of bewaken komt dat misschien doordat anderen vaker over jouw grenzen zijn gegaan. Gezonde grenzen trekken is iets wat je kunt leren.

Onveilige hechting

De manier waarop je in je jonge jaren gehecht bent aan je opvoeders, bepaalt veel over hoe je op latere leeftijd met je relaties omgaat. Werden al je behoeftes vervuld? Niet alleen qua basisveiligheid zoals warmte, voeding en een dak boven je hoofd, maar ook emotioneel? Waren je ouders emotioneel beschikbaar? Of waren ze bezig met hun eigen problemen of waren er bij hen onverwerkte trauma’s die er voor zorgden dat ze niet volledig emotioneel beschikbaar voor je konden zijn? In dat geval kan je een onveilige hechtingsstijl hebben ontwikkeld. Je voelt je daardoor vaak onveilig in relaties, je durft niet vanzelfsprekend je behoeftes te benoemen, je bent gewend je emoties aan de kant te zetten of ze komen er juist buitenproportioneel uit en je kunt niet vanzelfsprekend je eigen grenzen bewaken of die van een ander aanvoelen.