Verlatingsangst

veilig hechten

Word je angstig als je het gevoel hebt de ander kwijt te raken? Ook als dat helemaal niet werkelijk het geval is? Vind je het moeilijk de ander vrijheid te geven zijn eigen dingen te doen en vertrouwen te geven?

Het kan zijn dat je een angstige hechtingsstijl hebt ontwikkeld in je jeugd, toen je er ook niet op kon vertrouwen dat een of beide ouders er voor je waren. Verlatingsangst is een uitingsvorm van een onveilige hechtingsstijl. Dit komt iedere keer terug wanneer je je aan iemand gaat hechten. Je kunt leren veilig te hechten als je je ook werkelijk in een veilige relatie bevindt. Anders zal je verlatingsangst zich herhalen en de daarbij behorende overtuigingen en emoties zullen weer bevestigd worden en zich daardoor nog meer vastzetten of wellicht veranderen in bindingsangst, waardoor je geen intieme relaties meer aangaat.

Veilig hechten: Is de ander ook werkelijk niet te vertrouwen? Hebben ervaringen dit al uitgewezen? Hoe zijn jullie daar samen mee omgegaan? Blijft het gedrag voortbestaan of zijn er lessen geleerd en hebben jullie samen de pijn en het verdriet over de ontrouw kunnen delen? In het laatste geval is er hoop voor de relatie, al vergt het wel de nodige inzet van beide partners. Veilig hechten kun je samen leren door wederzijds ruimte te maken voor elkaars gevoelens en behoeftes en deze te respecteren. Maar het begint bij jezelf. Hoe belangrijk zijn je eigen gevoelens en behoeftes voor jezelf? Maak je daar ruimte voor? Neem je ze serieus? Handel je daar ook naar?

Relatieverslaving: Blijft het onbetrouwbare gedrag voortbestaan en neemt de ontrouwe partner geen verantwoordelijkheid voor zijn/haar gedrag, dan kun je je afvragen of je of je wel bij de juiste partner bent. Kun je ondanks dat je naar deze signalen van een onveilige relatie wilt luisteren, niet loskomen van je partner, dan is het waarschijnlijk dat je last hebt van codependentie of relatieverslaving. Mensen die met deze relatiepatronen worstelen hebben vaak een angstige of vermijdende hechtingsstijl en zijn om die reden geneigd onbetrouwbaar gedrag van de ander goed te praten of zich daaraan aan te passen. Ook als er geen ontrouw in het spel is, maar iemand is op een andere manier emotioneel niet beschikbaar, kan er gemakkelijk een relatieverslaving ontstaan.

Relatietherapie: Wil je samen in leren je veiliger te hechten en meer open te staan voor elkaars behoeften en emoties waardoor je meer intimiteit in je relatie gaat ervaren, ga dan in relatietherapie bij iemand die werkt met de hechtingsstijlen, de emoties en behoeftes van beide partners.

Verlatingsangst: Wil jij individueel werken aan je verlatingsangst? Kies dan een therapeut die goed kan werken met onveilige hechtingsstijlen als verlatingsangst en bindingsangst. Let erop dat je je veilig genoeg voelt bij de therapeut of dat je op z’n minst durft aan te geven wanneer je je even niet veilig voelt. Het is niet voor niets een thema voor je. De onveiligheid kan ook in de therapie een rol spelen. Een goede therapeut kan daarmee werken, als jij het durft te zeggen.

aangesloten therapeuten